Przesłanki w rozgrywce

Przesłanki w rozgrywce

Strona miesięcznika "Brydż"

Przesłanki w rozgrywce


Wnioski z licytacji przeciwników

Bardzo ważne jest wyci±ganie wniosków z licytacji przeciwników. Niejednokrotnie na podstawie licytacji można odtworzyć do¶ć dokładnie położenie kluczowych figur, b±dĽ układ r±k obrońców, co pozwala przyj±ć linię rozgrywki, całkowicie odmienn± od dyktowanej przez statystykę. Oto przykład takiej rozgrywki:

  DW1092
-
W432
AK54
 
 
  N  
W   E
  S  
 
  A8765
DW
AD
DW109
 

W otworzył licytację 1, po czym S rozgrywa 6. W zaatakował królem kier.

Bez licytacji przeciwników, prawidłow± rozgrywk± jest wykonanie najpierw impasu pik, a potem impasu karo. Rozgrywka ta daje 75% szans na realizację kontraktu. Ale po otwarciu licytacji przez W, prawdopodobieństwo udania się któregokolwiek z impasów jest bliskie zeru (gracze EW maj± razem 13 PC, wobec tego gdyby który¶ z króli był pod impasem, to otwieraj±cy miałby tylko 10 PC). Jak należy wobec tego rozgrywać?

Należy przebić kiera, przej¶ć do ręki asem pik (już teraz może spa¶ć singleton król od W), przebić drugiego kiera, i, o ile piki podzieliły się 2-1, i król pozostał u obrońców, zacz±ć grać trefle. Jeżeli obrońcy nie przebij±, to po zgraniu czterech trefli, odchodzimy atutem - jeżeli zgodnie z nasz± analiz± W weĽmie lewę na króla, będzie musiał zagrać albo w karo, albo w podwójny renons (co po przebiciu w stole umożliwi nam wyrzucenie damy karo).


Zasada ograniczonego wyboru

Niejednokrotnie przesłanki dla wyboru wła¶ciwego zagrania dostarczy nam zasada ograniczonego wyboru - reguła, mówi±ca, że wykonanie okre¶lonego zagrania przez obrońcę sugeruje, że nie miał on do wyboru równocennego zagrania alternatywnego.

Oto dwa przykłady, ilustruj±ce t± regułę:

Mamy do rozegrania kolor:

  AK1092  
 
  N  
W   E
  S  
 
  8765  

Po zagraniu asa, od E spadła dama.

Co dalej? Zgodnie z reguł± ograniczonego wyboru, należy przej¶ć do stołu, i po zagraniu stamt±d w ten kolor i dołożeniu blotki przez W, impasować - gdyby E miał DW sec, to mógłby dołożyć albo damę, albo waleta; wobec tego dołożenie damy, jest przesłank±, że nie ma on drugiej figury.

  AK3
AW103
DW2
AK3
 
 
  N  
W   E
  S  
 
  DW10
K987
K98
D54
 

Po licytacji:

NS
2 (Acol) 2 BA
3 BA 6 BA
pas  

S rozgrywa 6 BA, W zaatakował ósemk± pik. Rozgrywaj±cy wzi±ł asem w stole i zagrał dam± karo. W zabił asem i odszedł w pika. Przy zgrywaniu pików, kar i trefli obaj obrońcy dokładali do koloru. Gdzie należy szukać damy kier?

Przesłank± może być reguła ograniczonego wyboru - W zdecydował się na wyj¶cie z blotek. Wobec tego jest do¶ć prawdopodobne, że nie miał w kierach samych blotek, gdyż wtedy wist w kiery stanowiłby alternatywę dla wyj¶cia w piki. Dlatego należy założyć, że dama kier jest u W.


Rozgrywka wywiadowcza

Załóżmy, że w powyższym rozdaniu, po odej¶ciu W w trzeciej lewie w pika, E nie dołożył do koloru. Wobec tego wiemy już, że W ma sze¶ć pików, a E jednego. Teraz do zgrywanych kar i trefli obaj obrońcy dokładali do koloru. Gdzie teraz szukać damy kier? W ma sze¶ć pików, co najmniej trzy trefle i co najmniej trzy kara. Może mieć więc co najwyżej jednego kiera. Wobec tego, po zgraniu asa kier należy impasować damę u E. Odłożenie rozegrania kluczowego koloru, takiego jak kiery w powyższym przykładzie daje szansę odtworzenia układu r±k obrońców, co niejednokrotnie pozwoli na znalezienie dodatkowych przesłanek. Rozgrywkę tak± nazywamy rozgrywk± wywiadowcz±.


Metoda hipotezy

Metod± hipotezy nazywamy przyjęcie w rozgrywce założeń, dotycz±cych położenia kluczowych kart, opartych na wnioskach z licytacji oraz warunkach koniecznych do realizacji kontraktu, co stwarza dalsze przesłanki rozgrywkowe. Oto przykład takiego rozumowania:

  109865
K32
W
KW53
 
 
  N  
W   E
  S  
 
  KD743
654
A
A1064
 

Po licytacji:

WNES
pas pas pas 1
pas 4 pas...  

W zaatakował królem karo. Bijemy asem i gramy króla atu. E bije asem i odchodzi w karo. Przebijamy i ¶ci±gamy króla pik. Od W spada walet. Jak należy rozgrywać?

Aby można było zrealizować kontrakt, as kier musi być w ręce W. Wobec tego, przyjmujemy, że ma on już 10 PC (mariasz karo, walet pik i as kier). Dlatego damy trefl należy poszukiwać w ręce E, gdyż z 12 PC W otworzyłby licytację.