Prenumerata "Brydża"

Prenumerata "Brydża"

W związku z przejęciem przeze mnie wydawania "Brydża" od Mariana Szulca, infomuję, że wszelkie zobowiązania z tytułu prenumerat, opłaconych dotychczas na konto Mariana Szulca, a dotyczących numerów Brydża, wydawanych w roku 2017 i później, będą honorowane.

Prenumeraty od numeru 1/2017, na dowolny okres roku i od dowolnego miesiąca (na przelewie proszę o oznaczenie jakiego okresu dotyczy), można uzyskać, wpłacając pieniądze na konto:

Marek Wójcicki, ul. Sikorskiego 5/22, 37-700 Przemyśl

Bank Pekao I/O Przemyśl

Rachunek nr 57 1240 2568 1111 0010 5087 9268

Koszt prenumeraty krajowej 90 zł za 11 kolejnych numerów, za granicę 165 zł pocztą zwykłą.

Wszelkie bliższe informacje można uzyskac pod telefonem 881060384 bądź mailowo, kierując pytania na adres: marek.wojcicki@bridge.com.pl