Ochrona danych osobowych

Od dnia 25 maja 2018r. stosuję RODO – Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, które zmienia zasady ochrony danych osobowych w całej Unii Europejskiej.
Oto informacje dla wszystkich, korzystających z mojego internetowego serwisu sprzedażowego oraz prenumeraty miesięcznika "Brydż".
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Marek Wójcicki, ul. Sikorskiego 5/22, 37-700 Przemyśl.
2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem proszę się kontaktować ze mną.
Adres korespondencyjny: Marek Wójcicki ul. Sikorskiego 5/22 37-700 Przemyśl
Email: office@bridge.com.pl
3. Zbieram następujące dane osobowe:
- imię i nazwisko – podczas składania zamówienia, niezbędne do składania zamówień oraz kontaktu;
- adres zamieszkania lub adres firmy – do wysyłki zamówionego towaru;
- nr telefonu – dane służące do kontaktu w sprawie realizacji zleceń;
- adres email – za pośrednictwem adresu email do ewentualnego kontaktu.
4. Podstawy prawne przetwarzania Państwa danych w poszczególnych celach oraz czas ich przetwarzania są następujące:
• Cel - wykonanie umowy pomiędzy mną a nabywcą - podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit b) RODO - niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik;
Państwa dane, w ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przeze mnie jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych do ich przetwarzania i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.
Państwa dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania:
• w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony ograniczających tę zgodę,
• w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania oraz w okresie niezbędnym do dochodzenia roszczeń, a także z uwagi na obowiązki przewidziane prawem, np. podatkowe,
• w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.
5. Uzyskanych od Państwa danych osobowych nie udostępniamy osobom trzecim, za wyjątkiem podmiotów współpracujących z serwisem, np. operatorów systemów płatności oraz firm kurierskich i spedycyjnych, które realizują płatności za zakupione w serwisie towary oraz dostarczają zakupione towary do Kupujących, firm hostingowych. W takich przypadkach ilość danych przekazywanych współpracującym ze serwisem firmom ograniczona jest do wymaganego minimum.
Wszystkie firmy współpracujące ze mną, które uzyskują dostęp do przekazanych przez Państwa danych zobowiązały się do ochrony danych osobowych w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa oraz do przeszkolenia swoich pracowników w zakresie przetwarzania i ochrony uzyskanych danych osobowych.
Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
6. Dane osobowe, które uzyskaliśmy od Państwa nie są przekazywane poza strefę Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie planujemy takich działań w przyszłości.
7. Przysługują Państwu następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych:
• prawo dostępu do Państwa danych, w tym uzyskania kopii danych,
• prawo żądania sprostowania danych,
• prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
• prawo do wniesienia sprzeciwu (w określonych sytuacjach).
Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody możecie Państwo dodatkowo skorzystać z prawa do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Jeżeli Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możecie Państwo dodatkowo skorzystać z prawa do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Mogą one zostać przesłane innemu administratorowi danych.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się ze mną na podane wyżej dane adresowe.
Jednocześnie przypominamy, że możecie Państwo w każdej chwili cofnąć swoją zgodę, wysyłając mail na adres podany wyżej.
Marek Wójcicki, ul. Sikorskiego 5/22, 37-700 Przemyśl
 
 
Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. nr
133 poz 833 z późn. zm. masz prawo do wglądu w swoje dane oraz prawo do ich poprawiania,
uzupełniania, uaktualniania, sprostowania, czasowego oraz stałego wstrzymania ich przetwarzania oraz
żądania ich usunięcia.